W jakich sytuacjach niezbędna może się okazać pomoc psychiatry?

Choć przez lata pomoc psychiatryczną traktowano jako coś wstydliwego, to na szczęście, w ostatnich czasach rośnie świadomość społeczna i coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak istotne może być wsparcie lekarza tej specjalizacji w trudnych sytuacjach życiowych. Nie trzeba być ciężko chorym, by zdecydować się na konsultację psychiatryczną. Już takie dolegliwości jak przedłużające się lub nawracające stany depresyjne, objawy nerwicowe, bezsenność mogą być powodem wizyty w gabinecie profesjonalisty.

Choroby psychiczne
Choroby psychiczne są dolegliwościami przewlekłymi i bardziej złożonymi w leczeniu niż zaburzenia. Według powszechnych klasyfikacji chorób i problemów psychicznych, jako jednostki chorobowe traktuje się:
– schizofrenię
– chorobę afektywną jednobiegunową i dwubiegunową
– otępienie
– zaburzenia powstające wskutek organicznych zmian zachodzących w centralnym układzie nerwowym

Zaburzenia psychiczne
Nie wszystkie dolegliwości konsultowane z psychiatrą klasyfikowane są przez specjalistów jako choroby. Istnieje szereg zaburzeń, które rozwijają się wskutek przeżytych traum lub działania innych czynników zewnętrznych, np. nadmiernego stresu. Ich lista jest niezwykle długa. Znajdują się na niej zaburzenia nerwicowe powstające wskutek stresu, m.in. fobie, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia stresowe pourazowe i zaburzenia somatyzacyjne. W wykazie znajdują się też zaburzenia odżywiania się, czyli bulimia i anoreksja. Kolejnymi zaburzeniami są te dotyczące osobowości (osobowość schizoidalna, paranoiczna, dysocjacyjna, chwiejna emocjonalnie oraz zaburzenia typu borderline), snu (m.in. bezsenność, lęki nocne, koszmary senne) oraz zaburzenia nawyków i impulsów, w tym hazard, piromania, kleptomania. Odrębną grupę stanowią zaburzenia seksualne (m.in. nadmierny popęd, brak libido), a także zaburzenia preferencji seksualnych i zaburzenia identyfikacji płciowej. Do wizyty u psychiatry powinny skłonić również objawy zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji uzależniających i nieuzależniających, jak alkohol, narkotyki, leki, zioła. Dostrzegając u siebie negatywne myśli lub zachowania prowadzące do obniżenia jakości życia, zawsze warto udać się do profesjonalisty, który potwierdzi lub wykluczy istnienie realnego problemu zdrowotnego.

Wybór psychiatry
O ile będzie to prywatny lekarz psychiatra, istnieje całkowita dowolność wyboru specjalisty, do którego pacjent zdecyduje się udać. Choć szukając lekarzy blisko własnego miejsca zamieszkania, z reguły zwraca się uwagę na opinie, jakie są im wystawiane oraz cennik usług, jaki u nich obowiązuje, to jednak warto pamiętać, że najważniejsze są subiektywne odczucia. Aby przekonać się, czy dany specjalista jest odpowiedni dla konkretnej osoby, najlepiej jest umówić się na wizytę i sprawdzić, czy jest to człowiek, któremu uda się zaufać i któremu powierzy się swoje problemy, lęki, tajemnice.